Interaktiv bokutgivning

Detta är ett annat sätt att ge ut böcker.

Här är ett första försök som vi gör med ett häfte om tolvstegsbehandling.
Kostnaden minimeras genom att helt enkelt lägga ut det färdiga häftet på nätet.

Det heter Tolvstegsbehandling för alkoholism – en kulturell resa

Detta häfte erbjuds forskare, behandlare och andra intresserade och samtidigt skapas ett forum för att diskutera innehållet.

Hoppas ni gillar initiativet!

Häftet innehåller vägen till att utveckla en effektiv ickekonfrontativ tolvstegsbehandling.
Det bygger på erfarenheter från uppsättandet av många tolvstegsbehandlingar i Sverige i  såväl öppen som sluten vård. .

Förhoppningen är att de som planerar för att starta eller utvärdera tolvstegsbehandling,  behandlingsforskare och andra ska få idéer till fruktbara frågeställningar.
Häftet beskriver en delvis annan tankevärld än den strikt vetenskapliga och bidrar på så sätt till en helhetssyn som kan förklara och ge förståelse varför tolvstegsbehandling är effektiv behandlingsform.

Skärmavbild 2014-03-30 kl. 19.58.47

Ladda ned till en läsplatta eller dator här (40mb):

Tolvstegsbehandling för alkoholism – en kulturell resa okt14

  

Annat att läsa

Här är en text som förklarar hur tolvstegsprogrammet används:

Tolvstegsprogrammet – en väg ut ur känslomässig smärta
…………………………………

Hör av er genom att lämna kommentar

Du hittar kommentar fältet överst på sidan

Annons